Endodoncija i parodontologija

Endodontska terapija obolele pulpe zuba je osnovni vid lečenja obolelih zuba. Ako su dijagnoza i sama endodontska terapija pravilno i pažljivo izvedene taj način lečenja je vrlo uspešan u najvećem broju slučajeva.

Najčešći uzrok oštećenja pulpe (živca) je duboki karijes kada bakterije iz karijesne šupljine deluju na pulpu koja može reagovati ili upalom ili odumiranjem (nekrozom) koja može proteći i bez jasnih simptoma. U ređe ali moguće razloge nastanka oštećenja pulpe ubrajamo traumu -fizičku, kao što je udarac (naročito pri padu) , hemijsku ili termičku.

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem potpornih struktura zuba (kost, cement, periodoncijum i gingiva)

Najčešća oboljenja parodoncijuma su gingivitis i parodontopatija

Gingivitis je oboljenje koje je uslovljeno nastankom i razvojem zapaljenja u gingivi.

Parodontopatija je kompleksno oboljenje potpornog sistema zuba. Intenzitet ispoljavanja kliničkih simptoma bolesti zavisi od tipa oboljenja, odnosno od aktivnosti patološkog procesa u parodoncijumu.

Osnovni etiološki faktor u nastanku ovih oboljenja je dentalni plak.


Archives

Translate »