Mobilna protetika

U slučajevima kada nije moguće izraditi fiksni protetski rad nadoknada većeg broja ili svih zuba se ostvaruje izradom parcijalnih ili totalnih zubnih proteza. Proteze su mobilne nadoknade, što znači da ih pacijent sam vadi i stavlja u usta.

Individualnim pristupom i pravilnim planiranjem buduće proteze moguće je doći do odličnog
protetskog rešenja koji zadovoljava kako estetiku tako i funkciju koja je bila narušena gubitkom zuba.

Totalne proteze mogu biti i implantatno nošene. Izrada ovakvih proteza moguća je kada pacijent nema ni jedan preostali zub u vilici, ali ima dovoljno kosti u koju mogu biti postavljeni implantati.

Izradom  implantatno nošenih proteza umanjuje se problem stabilnosti i retencije koji se javlja kod nosioca klasičnih totalnih proteza.

Pacijenti se brže prilagođavaju  na ovu vrstu proteza i lakše  postižu  osećaj “jedinstva” sa protezom što garantuje dugovečnost i  uspeh protetske rehabilitacije.


Archives

Translate »